BIBLIOTECA ON-LINE

noiembrie 29, 2007

Poetul Muntilor Apusului

Filed under: autori si carti — ARP @ 1:19 am

TEOFIL RĂCHIŢEANU (n. 1944) – Poet, eseist imnic, prezenţă singulară în literatura română de azi. Opera: „Elegii sub stele” (1969), „Somn de voevod” (1981), „Planete de melancolie” (1986), „Poesii de mai demult” (1993), „Efulguraţii” (2002, ediţie de autor), „Efulguraţii” (2002), pagini de jurnal.

______________________________________________________________________

În vremurile noastre, prea de tot amestecate şi unde spiritul apucător şi de viitură domină şi se înmulţeşte, Teofil Răchiţeanu reprezintă o atitudine mai rară prin obiective şi un caz ce îndeobşte apare drept bizar când nu-i, de fapt, decât o expresie a normalităţii ce depăşeşte contingentul şi părăseşte istoria impusă. Când alţii, mulţi, îndemnaţi de complexe de inferioritate creole – ce le spun că sînt lipsiţi de viitor fiindcă s-au „născut la sat” şi, mai mult chiar, într-un sat românesc – migrează la oraş ori, şi mai departe, în oricare dintre oraşele lumii, Teofil Răchiţeanu se retrage la munte, într-o gospodărie de Ev Mediu şi într-o margine de pădure, unde întîlneşte, fără a se teme, ursul, jderul şi căprioara: animale totemice.

Privită dintr-un ochean măritor dinspre ceea ce se cheamă de obicei „civilizaţie”, adică dinspre lumea gregară ce se deplasează cu avionul şi se îmbracă de la Casa Versace, aceasta este o alegere de neînţeles şi o viaţă năcăjită şi primitivă ce nu duce nicăieri, o „ţărănie” fără sens şi fără de vreun viitor. Dar, în realitate, aceasta este viaţa marilor iniţiaţi, a schivnicilor laici, a înţelepţilor ce, cunoscînd natura în misterul ei simplu dar insondabil, nu mai au nevoie de experienţă discursivă şi de prolixitatea biografiei zbuciumate. Căci, de fapt, această atitudine este tot ce poate fi mai inactual şi, de aceea, etern căci întrevedem aci nu atît pe ţăranul mitic, adică pe Anonimul Mioriţei, ci pe Învăţătorul din munţi, singuratic, complice cu tot ce-i viu.

E în această viaţă ceva magic, un gen chiar de existenţă în două lumi paralele. Odată cu omul de munte, trudit şi împovărat, trăieşte dublul astral şi secret, aidoma unui solomonar.

ARTUR SILVESTRI

TrackBack URI

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.