BIBLIOTECA ON-LINE

noiembrie 29, 2007

Dimitrie Grama: „Frânturi dintr-un jurnal liric“

Filed under: cartea la distanta — ARP @ 1:19 am

Scriu ce-mi trece prin cap, cînd îmi trece şi bine-nţeles că-mi dau seama că ceea ce scriu are mai multe afinităţi literare cu Borges sau Jimenez ori Aleixandre şi mai puţin cu Goga (care de altfel a fost bun prieten al familiei din partea mamei mele).
„De un timp încoace, am scris doar frînturi rupte direct din suflet. Fără ajutor, fără dicţionar, fără înflorituri. Şi mai ales fără să-mi pese de ce s-a mai scris, de ce gîndesc criticii sau chiar ce gîndesc ori simt cititorii, dacă or exista. Doar aşa am putut fi liber, doar aşa îmi lasă pana urme pe care pot să mă odihnesc.
De cîte ori nu m-am lăsat de scris!? După fiecare rînd am avut o senzaţie de sfîrşeală cînd universul tuturor posibilităţilor se limita la spaţiul finit, alb, al paginilor nescrise.
Şi, cu toate acestea, niciodată nu am simţit vreo nelinişte, vreun regret. Mă gîndeam că Dumnezeu mă va supune altor încercări, cărora le voi răspunde pe măsura mea necondiţionat, aşa cum am făcut-o de cînd ne-am cunoscut.
Uneori, în acele momente binecuvîntate, am simţit palma lui caldă pe fruntea mea rece. Şi, ca într-o explozie epileptică, sub ochii uimiţi, alte pete albe, alte pagini, se umpleau cu litere şi cuvinte noi, în parte necunoscute.
De aceea, bacsama, niciodată de atunci încoace, nu avut putinţa de a reţine ori, mai mult decît atît, de a recita din ceea ce am scris. M-am gîndit că nu sunt eu singurul, alesul, care din fericire sau din păcate, este doar un instrument. Nu un Stradivarius, ci un simplu, prin care murmurul magicului trece nefiltrat.
Nu ştiu cum gîndesc ceilalţi, dar pentru mine poezia este doar muzică de coloşi pusă în cuvinte. Cuvinte care nu îmi aparţin.”
Despre „cotidianul mistic”
„Pentru mine, barierele plantă-animal-om, la fel ca şi toate celelalte bariere, cum ar fi: spaţiu-timp, vis-realitate etc. sunt doar nişte invenţii recente. Eu, vrând-nevrând, mă aflu în acest punct unde toate acestea sunt o entitate. Împreună suntem un străjer care încă mai are tăria să înfrunte ştiinţa şi banalitatea cotidiană.”
DIMITRIE GRAMA
insemnari la incheierea vol.”Bastian si alte confidente

TrackBack URI

Blog la WordPress.com.