BIBLIOTECA ON-LINE

noiembrie 29, 2007

Carti despre Marii Invatatori

Filed under: autori si carti — ARP @ 1:16 am

Zoe Dumitrescu Buşulenga (1920-2006) Istoric al literaturii, comparatist de seamă, eminescolog, personalitate esenţială în crearea mediului cultural naţional românesc în a doua jumătate a secolului XX. Cărţi memorabile, în domeniile predilecte: „Valori şi echivalenţe umaniste”, „Renaşterea, umanismul şi dialogul artelor”, „Eminescu-cultură şi creaţie”, „Muzică şi literatură” (3 vol.), „Sofocle, contemporanul nostru”.

Antonie Plămădeală (1926-2005) Scriitor, teolog de seamă, filosof al culturii, istoric şi eseist, personalitate enciclopedică socotit a fi cel mai însemnat autor de literatură religioasă din secolul XX, din România. Cărţi impunătoare prin valoare, soliditate şi mesaj continuu: „Dascăli de cuget şi simţire românească” (1981), „Tradiţie şi libertate în spiritualitatea românească” (1983), „Biserica slujitoare” (1972), „Cuvinte la zile mari” (1989), „Calendar de inimă românească” (1988), „Pagini dintr-o arhivă inedită” (1984).

TrackBack URI

Blog la WordPress.com.