BIBLIOTECA ON-LINE

noiembrie 29, 2007

Alexandru Nemoianu: Ideologia descurajării şi „a treia Europă”

Filed under: autori si carti — ARP @ 1:21 am

În bătălia dusă împotriva ideii de Neam, ca realitate istorică, dar mai ales spirituală,”ideologia descurajării” , a pulverizării şi distorsionării , utilizează un nou concept ,cel de „a treia Europă”. Această acţiune face parte din războiul civil continuu şi ,încă mai exact,din uzurparea continuă. Acţiunea de distrugere a stărilor tradiţionale şi „persoanei”. Căci în vremea uzurpărilor nu este acceptată decât unanimitatea ;şi manifestarea „persoanei” şi individualităţii sunt dintre cele mai emoţionante forme de manifestare a curajului, sancţionata, în cel mai bun caz, cu izolarea şi, încă mai adesea ,cu nimicirea fizică.
Folosind nostalgii, ecouri, snobism ,sentimentalism ieftin şi minciună ,este promovat , ca spaţiu ideal, un „centru” al Europei, care promovare, în fapt, nu are alt scop decât de a fărâmiţa şi Neamul Românesc şi spatiul istoric românesc. În fond, acest concept ţine de uzurparea continuă care, în timp istoric,nu este alta decât reflectarea planului de uzurpare ontologic al necuratului. Iar, specific, această uzurpare este legată de „imperiu”.
În înţelesul simplu, „imperiul” a însemnat stradania către unitatea simplă, indivizibilă, pe tărâm politic. Dar treptat, prin uzurpări succesive, el a ajuns în stare jalnică, prin lucrarea celor osândiţi la veşnică rătăcire şi a oamenilor răi.În termeni imediaţi ,”imperiul” a fost redus la posesiunile din a doua jumătate a veacului al XIX-lea ale Casei de Habsburg. Acest spaţiu este azi idealizat de către atleţii „ideologiei descurajării”, ca fiind a „treia Europă”. Scopul este rudimentar şi urmăreşte a lovi in realităţi simple şi indivizibile. Neamurile ,si in acest caz, Neamul Românesc.
Ceeace vedem este o vicleană şi neputincioasă îndrăznire de a promova nu a „treia Europă” ci cea de a „treia ispită”, iluzia (căci doar nălucire este ce poate oferi necuratul şi slujitorii săi) slavei acestei lumi. Aceste neputincioase îndrăzniri se vor dovedi însă doar căile prin care virtuţile „rămăşiţei păstrată prin Har” se vor arăta triumfător în timpul istoric pe care îl trăim.
ALEXANDRU NEMOIANU (SUA)
pagini din vol.”Fragmente din vremea persecutiilor

TrackBack URI

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.